Søke om lån på dagen

Når du skal søke om lån på dagen, søker du elektronisk med bankenes egne søknadsskjemaer. Her må du fylle inn personalia og oppgi kredittdetaljer, selvangivelsen og annet som banken trenger for å avgjøre hvorvidt du kan ta opp lån hos dem, hvor mye du kan låne og hvilken rente du får på lånet. Hovedregelen er at jo mer stabil ens jobbsituasjon er, desto lavere rente og bedre betingelser. Lånetakere som passer denne beskrivelsen utgjør en lav risiko for banken.

På nett finnes det mange mellomtjenere som tilbyr seg å organisere potensielle banker for deg basert på hva du ønsker å søke om, og disse vil ofte vise til meget rimelige lånerammer fra ulike banker. En av disse er lavrente.org. Mellomtjenerne er gode å bruke for å få veiledende tilbud fra flere banker, med husk at de endelige lånerammene alltid fastsettes etter en kredittsjekk og eventuelle videre forhandling med banken. Mellomtjenerne er altså nyttige til et visst punkt, men de gir ikke alltid det endelige bildet av hvordan låneavtalen din vil bli.

Renten ved et lån på dagen er knyttet til den type lån du søker om. Rentesatsene for forbrukslån og refinansiering er de samme som under normale omstendigheter. Alt går bare litt raskere når du søker om et lån på dagen.